Un bon cel

Un bon cel
Toni Soler
La Campana
Imatge: Composició digital d’imatges
Concepte: La dignitat en la vellesa

Novel·la