Miniatures

Miniatures. Jessie Burton. (Amsterdam)
Imatge: Composició digital a partir d’imatges d’arxiu del Rijksmuseum / Nuria Zaragoza