Mercat

Mercat
Imatge que representa una vidriera modernista
amb elements que simbolitzen els productes d’un mercat