Las sillitas rojas

Las sillitas rojas. Edna O’Brien. (Errata Naturae 2016)
Disseny de la col·lecció: J. Rodríguez y J.L. López Espada para Inmedia
Disseny de la coberta: Nuria Zaragoza
Fotografia: © Marie Carr / Arcangel Images

Errata Naturae