La vida tiene un plan perfecto para ti

La vida tiene un plan perfecto para ti
Maud Ankaoua
Planeta 2021
Imatge: Composició digital d’imatges
d’Arcangel / ©Jonatan Egholm Keis i Alamy