La verde luz de las estepas

La verde luz de las estepas. Brigitte Reimann. (Errata Naturae 2015)
Disseny de la col·lecció: J. Rodríguez y J.L. López Espada per Inmedia
Disseny de la coberta: Nuria Zaragoza
Fotografia: © Philip Lee Harvey / Corbis

Errata Naturae