Influències

Influències interdisciplinars
Disseny d’una colecció de llibres sobre les set arts (teatre,
escultura/arquitectura, pintura, música, dansa, poesia/literatura, cine).
Les influències entre les arts o disciplines creen una complexa xarxa de conexions.