Personatge

Forget me

Creació de personatge
Personatge del projecte de novel·la gràfica
“Palomas en el cajón” escrita per Laura Freijo.