L’assassinat de Guillem de Bergueda

L’assassinat de Guillem de Berguedà. Francesc Ribera, Titot. (Amsterdam 2015)
Diseño de la cubierta: Nuria Zaragoza
Imagen: Composición digital/Nuria Zaragoza. © Corbis

Ara Llibres