Lord Peter Wimsey

Lord Peter Wimsey
Personatge de ficció d’una serie de novel·les detectivesques
de l’escriptora Dorothy L. Sayers.