La herencia de Adam

La herencia de Adam. Astrid Rosenfeld. (Lumen 2012)
Redisseny de la col·lecció Lumen Narrativa: Marta Borrell/RHM
Disseny de la coberta: Nuria Zaragoza/RHM
Imatge: Composició digital/Nuria Zaragoza/RHM. © Getty Images, © Corbis