Forget me

Forget me

Forget me
Personatge del projecte de novel·la gràfica
“Palomas en el cajón” escrita per Laura Freijo.